Inschrijven

Door het invullen van onderstaande formulieren (zie de links hieronder) kan je jouw inschrijving bij Boksvereniging Bredase Ring eenvoudig regelen. Open beide documenten, print ze uit, vul ze in en neem ze mee bij je eerste bezoek aan Boksvereniging Bredase Ring.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Betaling

De eerste betaling moet worden voldaan aan de bar bij Boksvereniging Bredase Ring. Wij geven, i.v.m. de veiligheid, de voorkeur aan betaling met de pinautomaat. Vervolgbetalingen gaan uitsluitend via automatische incasso.

Klik hier voor het machtigingsformulier.

De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 12,50. Dit bedrag dient bij de eerste betaling, samen met de contributie voor de resterende weken van het lopende kwartaal, voldaan te worden.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient u online, via onze website te doen. U bent contributie verschuldigd tot en met het kwartaal waarin de opzegging door ons is ontvangen.