Opzegformulier

Door het invullen van het opzegformulier zeg ik mijn lidmaatschap op bij Boksvereniging Bredase Ring.
(In geval van minderjarigen: het lidmaatschap van zijn / haar zoon / dochter bij Boksvereniging Bredase Ring.)

Let op: U bent contributie verschuldigd tot en met het kwartaal waarin de opzegging door ons is ontvangen.